Stille Julenatt

Et barn er født i Betlehem

1. vers

Et barn er født i Betlehem
Ti gleder seg, Jerusalem.

2. vers

En fattig jomfu satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.

3. vers

Han lagdes i et krybberom,
Guds engler sang med fryd derom.

4. vers

Men okse der og asen stod
og så den Gud og Herre god.

5. vers

Og Østens vise ofret der
gull, røkelse og myrra skjær.

6. vers

Nå all vår nød og sorg er bøtt
oss er i dag en frelser født.

7. vers

I kjåd og blod ble han oss lik
og gjør oss til Guds barn med seg.

8. vers

Guds kjære barn vi ble påny
skal holde jul i himmelby.

9. vers

På stjernetepper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.

10. vers

Guds engler der oss lærer bratt
å synge som de sang i natt.

11. vers

Da bliver engler vi som de,
Guds milde åsyn skal vi se.

12. vers

For frelser bold og broder blid
vi synger da til evig tid.

13. vers

Lov takk og pris i evighet
den hellige treenighet.

Forfatter(e)

Komponist(er)

Ludvig Mathias Lindeman