Stille Julenatt

Her kommer dine arme små

1. vers

Her kommer dine arme små,
O Jesus i din stall å gå.
Opplys enher sjel og sinn
Å finne veien til deg inn!

2. vers

Vi løper deg med sang imot
Og kysser støvet for din fot,
Å salig stund, å søte natt
Da du ble født, vår sjeleskatt!

3. vers

Velkommen fra din himmelsal
Til denne verdens tåredal
Hvor man deg intet annet bød
Enn stall og krybbe, kors og død.

4. vers

All verden stod i Satans pakt,
da brøt vår Jesus frem med makt
og rev oss ut med blodig hånd
av alle våre fienders bånd.

5. vers

Men Jesus, akk hvor går det til
at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som dro deg til vår jammer ned?

6. vers

Å, dra oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei.

7. vers

Vi kysser deg med sukk og bønn,
du himmelsøte jomfrusønn,
din søte munn og rosenkinn
har taget sjel og hjerte inn.

8. vers

La verden ei med all sin makt
oss rokke fra vår dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå.

9. vers

Så skal det skje at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis.

10. vers

Her står vi da i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad,
akk, hjelp at vi og alle må
i himlen for din trone stå.

Forfatter(e)

Komponist(er)

Johann Abraham Peter Schultz

Hans Adolph Brorson

H. A. Brorson er ikke bare pietismens store salmedikter, men en av den danske litteraturs hovedskikkelser. Det lille heftet "Nogle Jule-Psalmer" (1732) og den store salmeboka "Troens Rare Klenodie" (1739) viser den pietistiske vekkelsessangs egendommelige stil og en med europeisk mystikk beslektet religiøs inderlighet.