Stille Julenatt

No koma Guds englar

1. vers

No koma Guds englar med helsing i sky,
Guds fred og velsigning dei bjoda.
No stig ifrå jordi ein helgasong ny,
som skal gjennom himmelen ljoda:
Guds fred og vel møtt,
du barn som er født!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

2. vers

No lIjodar ein lovsong frå alle Guds born,
på alle folks tungor dei kveda.
Så vida som klokkone tima frå tårn,
stig tonar av hugnad og gleda.
Alt kling som i kor:
Guds fred over jord!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

3. vers

Lat gjetordet ganga frå grend og til grend
så vida som tunga kan mæla,
om sonen som er oss frå himmelen send,
all verdi til siger og sæla!
Syng ut i kvar bygd:
Guds fred ifrå høgd!
Vår fredsfyrste høgt vere lova!

Forfatter(e)