Stille Julenatt

Jeg er så glad hver julekveld

1. vers

Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født,
da lyste stjernen som en sol,
og engler sang så søtt.

2. vers

Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.

3. vers

Nå bor han i himmerik,
han er Guds egen Sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.

4. vers

Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris:
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.

5. vers

Da tenner moder alle lys,
så ingen krok er mørk;
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

6. vers

Hun sier at den lyser enn
og slukkes aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.

7. vers

Hun sier at de engler små,
de synger og i dag.
Om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.

8. vers

Å, om jeg kunne synge så,
da ble vist Jesus glad;
ti jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad.

9. vers

Jeg holder av vår julekveld
og av den Herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.

Forfatter(e)

Komponist(er)

P. Knudsen